ruen lveefi
0.00
Ostukorv on tühi

Tingimused

E-poe www.babystore.ee kasutustingimused.

E-poe www.babystore.ee üldised kasutustingimused.

1. Enne kui hakkate kasutama SIA Kidistore (registrinumber 40103789866, aadress: A. Deglava iela 59-2, Riia, LV-1035) veebisaiti www.babystore.ee, lugege hoolikalt selle saidi kasutustingimusi (edaspidi Tingimused) .
2. www.babystore.ee veebisaiti haldab SIA Kidistore, sealhulgas kogu selle teave ja materjal. Veebiaadress on www.babystore.ee.
3. Külastades veebisaiti www.babystore.ee või kasutades sellel olevat teavet kaupade ja teenuste pakkumise kohta, nõustute nende tingimustega isiklikult või esindatava isikuna, kui tegutsete selle nimel.
4. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge külastage ega kasutage veebisaiti www.babystore.ee, samuti pakutavaid teenuseid ja sellel sisalduvat teavet.
5. Teavitame, et SIA Kidistore www.babystore.ee veebilehel salvestatud teabe (sh isikuandmete) töötlemise eesmärk on osutada seal nimetatud teenuseid ja hõlbustada veebilehe www.babystore.ee kasutamist.
6. SIA-l Kidistore on õigus igal ajal ühepoolselt muuta veebilehe www.babystore.ee sisu ja kasutustingimusi. Sellised muudatused jõustuvad pärast avaldamist veebisaidil www.babystore.ee.
7. Alates hetkest, kui hakkate kasutama veebilehte www.babystore.ee või sooritate sellel veebilehel mingeid toiminguid, loetakse, et olete Kasutustingimused läbi lugenud ja nõustute neid järgima. Iga saidi kasutaja peab tingimusi regulaarselt üle vaatama, et olla kursis tehtud muudatustega. Kui te tingimustega ei nõustu, ei saa te saiti kasutada.
8. Veebilehe www.babystore.ee kasutajatel on õigus kasutada veebilehe teenuseid teenuse pakkumise hetkel kehtiva hinnaga. SIA Kidistore-il on õigus igal ajal muuta veebilehel www.babystore.ee märgitud hindu ja/või luua uusi tasulisi teenuseid omal kulul.
9. Veebilehe kasutaja saab pakutavaid teenuseid kasutada ilma registreerimata, mis ei muuda kehtestatud kasutuskorda.
10. Veebilehe kasutaja nõustub saama infot erinevate uudiste kohta veebilehelt www.babystore.ee.
11. SIA Kidistore ei vastuta kulude ja kahjude eest, mis on tekkinud veebilehe www.babystore.ee kasutamisel.
12. SIA Kidistore www.babystore.ee veebilehel olevate dokumendivormide täitmise osas tekkinud ebaselguste korral võtke ühendust veebilehel www. babystore.ee märgitud vastava isikuga.

Veebilehel www.babystore.ee pakutavate teenuste kasutamine.

13. Alates hetkest, kui veebilehe kasutaja valib pakutavad võimalused ja teenused, saab temast SIA „Kidistore“ ja veebilehe kasutaja – füüsilise või juriidilise isiku – vahel sõlmitud kaugmüügi reeglite osapoolne leping. Kõik kasutaja tellimused, mis on tehtud SIA Kidistore veebilehe www.babystore.lv kaudu. Tagastamisleping jõustub kohe, kui veebilehe kasutaja esitab veebis tellimuse ja saab kinnituse, mis genereeritakse automaatselt e-posti teel SIA Kidistore Tellimused ja tellimuse kinnitus loetakse kättesaaduks, kui need on neile adresseeritud osapooltel juurdepääsetavad.
14. Kasutaja peab alati järgima veebilehel www. babystore.ee toodud korda. Saadaolevate teenuste saamiseks peate järgima veebisaidil kirjeldatud juhiseid.
15. Ärge kuritarvitage veebilehel www.babystore.ee avaldatud teavet. Veebilehel pakutavaid teenuseid võite kasutada ainult kooskõlas kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega. SIA-l Kidistore on õigus teenuste osutamine peatada või lõpetada, kui veebilehe www.babystore.lv kasutustingimuste täitmine ei ole tellimuse vormistamise ajal tagatud.
16. Kui taotlete SIA Kidistore või selle esindajale mittetäieliku kojutoomise tellimuse muutmist, siis võtke arvesse, et infot saate [email protected] tellimisel märgitud e-posti aadressilt või võtta ühendust SIA Kidistore'iga telefoninumbril, mille esitasite tellimuse vormistamisel. www.babystore.ee telefoni teel: (+372)56299220.
17. SIA Kidistore-l on õigus ühepoolselt lõpetada Kaugmüügi eeskirjad juhul, kui konkreetse toote eest tasu ei laeku, kui ta leiab veebilehel www. babystore.lv kaupade hindades või kirjeldustes vigu ja/või ebatäpsusi. Erandjuhtudel võidakse SIA Kidistore kaugmüügieeskirjad lõpetada järgmistel juhtudel: kui kaugmüügieeskirjad on sõlmitud kuritahtlikult, pettuse või sundtäitmise teel; kui kaup ei ole sel ajal laos; ühe või teise poole tekitatud ülemääraste kahjude tõttu; kauba eest tasumisega hilinemise tõttu ja muudel määrustes sätestatud juhtudel.
18. Veebilehe www.babystore.ee kasutamine ei anna mingeid omandiõigusi sisule, millele teil on juurdepääs. Veebilehel www.babystore.ee avaldatud sisu kasutamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui selle sisu omanikul on selleks luba või muu seaduses sätestatud luba. Need tingimused ei anna õigust kasutada veebilehel www.babystore.ee olevaid kaubamärke või logosid. Veebilehel www.babystore.ee esitatud või veebilehe www.babystore.ee kaudu edastatud sõnumite kustutamine või muutmine on keelatud.
19. Veebilehel www.babystore.ee pakutav sisu ja kaupade kirjeldused ning muu teave on SIA Kidistore omand.
20. Teenuste kvaliteedi tõstmiseks on SIA Kidistore'il õigus saata märgitud e-posti aadressile teatisi, meeldetuletusi mittetäielike tehingute kohta ja muud informatsiooni, olenevalt kasutatud teenustest. Samuti on SIA Kidistore'il õigus edastada teavet www.babystore.ee kohta ning SIA Kidistore partnerite uudiseid, tutvustusi ja allahindlusi.

Veebisaidile www.babystore.ee sisestatud andmete kasutamine ja privaatsus.

21. SIA Kidistore teatab, et oma e-posti aadressi andmisega nõustute selle lisamisega andmebaasi ning veebileht www.babystore.lv võib seda kasutada teadete/meeldetuletuste saatmiseks lõpetamata tellimuste kohta.
22. Kasutades veebisaiti www.babystore.lv nõustute sellega, et SIA Kidistore või mis tahes kolmas isik, kes tegutseb www.babystore.lv nimel, võib koguda ja salvestada andmeid, mis võimaldavad jälgida ja loetleda:
22.1. Veebisaidi külastuste koguarv.
22.2. Iga veebisaidi külastuste arv.
22.3. www.babystore.ee külastajate Internetiteenuse pakkujate domeenid.
22.4. IP-aadressid.
22.5. muud andmed süsteemi haldamiseks, samuti veebilehe www.babystore.lv kasutamise kontrollimiseks ja selle täiustamise korraldamiseks.
23. SIA Kidistore'il on õigus edastada veebilehel www.babystore.ee kogutud ja salvestatud andmeid teistele ettevõtetele teabe ja statistika salvestamise eesmärgil. SELLE PROTSESSI KOHTA EI AVALDATA ISIKU ANDMED EGA EI ANDA ÜLE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE, V.A KUI KAUPA EEST TAKSETAKSE JÄRELMADEGA JA KUI TAOTATAKSE ISIKUANDMETE KONTROLLIMIST.
24. SIA Kidistore ei seo kasutaja IP-aadressi ja e- posti aadressi andmetega, mis võimaldavad seda kasutajat tuvastada. See tähendab, et iga kasutaja seanss registreeritakse, kuid veebilehe www. babystore.ee kasutaja jääb anonüümseks.
25. Kogu veebilehel www.babystore.ee salvestatud või salvestatud teave, välja arvatud füüsilise isiku andmed, läheb SIA Kidistore omandisse, mida SIA Kidistore kui veebilehe www.babystore.ee haldaja omab õigus kasutada oma eesmärkidel.
26. Pange tähele, et oma e-posti aadressi esitamisel või veebilehel www.babystore.ee mis tahes teabe sisestamisel nõustute, et SIA Kidistore'il on õigus neid andmeid kasutada ainult eelnimetatud eesmärkidel, sealhulgas artiklis nimetatud eesmärgil. 20 käesolevatest tingimustest.

Veebisait www.babystore.ee on kaitstud privaatsusja autoriõiguse põhimõtetega.

27. Kauba tellimisel palume kinnitada, et nõustute, et veebilehel www.babystore.lv sisestatud andmeid võib SIA Kidistore kasutada vastavalt veebilehe www.babystore.ee eelnimetatud kasutustingimustele.
28. Kauba tellimisel kinnitate, et olete tutvunud veebilehel toodud teabega kauba või teenuse omaduste kohta.
29. Kauba tellimisel kinnitate, et teate kauba hinda koos maksude ja lõivudega.
30. Kauba tellimisel kinnitate, et teate, et peate kauba eest tasuma.
31. Kauba tellimisel kinnitate, et olete tutvunud kauba tarnetingimustega ja nõustute nendega.
32. Kauba tellimisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustute garantii kasutamise õigusega ja taganemisõigusega.
33. Kauba tellimisel kinnitate, et olete liisingutingimustega tutvunud ja nõustute nendega.
34. Alustades kaupade tellimise protsessi SIA Kidistore või selle esindaja kaudu telefoni, e-posti või sotsiaalmeedia kaudu, kinnitate, et olete tutvunud veebilehe www.babystore.ee kasutustingimustega ja nõustute nendega ning esitatud kontaktandmed on õiged.
35. SIA Kidistore'il on õigus nõuda lisatasu nõudmisel teatud tüüpi tellimuste puhul tellimuste töötlemise teenustasu 0,99% tellimuse summast. Kui konkreetsele tellimusele kehtib tellimuste töötlemise teenustasu, märgitakse see tellimuse täitmise teatud etapis. Eraldi näidatakse tellimuse töötlemise teenustasu.


Kasutustingimused leiate veebisaidilt www. babystore.ee

36. Kui mõni käesolevas määruses sätestatud punktidest muutub kehtetuks, ei mõjuta see teisi sätteid.
37. Kõik vaidlused, mis tekivad või on seotud nende tingimuste või teenustega, lahendatakse vastavalt eeskirjades sätestatud nõuetele.
38. Kõik veebisaidiga www.babystore.ee seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad eranditult SIA Kidistore'ile. Nende õiguste rikkumise korral vastutab vastutav isik vastavalt kehtestatud regulatsioonidele ning vastutab ka kõigi kahjude eest, mis on või võivad tekkida SIA Kidistore ja kolmandatele isikutele.
39. SIA Kidistore kontaktandmed leiate veebilehe www.babystore.ee rubriigist “Kontaktid” või käesoleva eeskirja lõpposast SIA Kidistore “Rekvisiidid”.

Dokumendid, mis kinnitavad kaupade ostmist veebisaidil www.babystore.ee.

40. Juhtudel, kui ostja tasub veebilehel www. babystore.ee tellitud kauba eest ja tuleb sellele SIA Kidistore kauplustesse järele, väljastatakse järgmised kauba ostmist (edaspidi ka tehing) kinnitavad dokumendid :
a. Tšekk;
b. Garantiileping (vajadusel).

41. Kui tellitud kaubad toimetatakse ostja poolt märgitud aadressile, saadetakse ostu kinnitav dokument – saateleht – vastava kauba tellimuses märgitud e-postile e-posti teel.
42. Tellimuses esitatud e-kirjale saadetakse ka garantiileping asjadele, mille jaoks see on nõutav.
43. Tellimuse täitmise ja saatedokumendi koostamise eest vastutav isik on märgitud ostu kinnitavale dokumendile või arvele. Vastavalt SIA Kidistore lisale nr. 1 “Dokumendi allkirjastamise sätted” on dokumendis märgitud vastutava isiku nimi samaväärne tema allkirjaga.

44. Ostja kinnitab kauba kättesaamist:
a. Allakirjutades dokumendile SIA Kidistore kauplustes tellitud kaupadele järele tulles;
b. Allkirjastades kulleri kohaletoimetamise kinnitusdokumendi, kui kaubad toimetatakse kohale SIA Kidistore kulleri vahendusel;
c. Tellitud kauba kättesaamisel DPD kullerilt või DPD paki vastuvõtupunktides — kulleri/tellija elektroonilises terminalis allkirjastades;
d. Tellitud tootele järgi tulles pakiosakondades — sisestades ostja kviitungi koodi.
45. Pretensioone tellimuse kohaletoimetamata jätmise kohta, kui tellimuse kättesaamine on kinnitatud mõnel punktis 44 kirjeldatud viisil, ei võeta vastu.

Veebilehe www.babystore.ee andmed haldaja SIA Kidistore 

SIA Kidistore Registreerimiskood 40103789866,
Registrijärgne aadress: Riia, Augusta Deglava tänav 59-2, LV-1035.
Tel.: + 371 22110263
E-posti aadress: [email protected]
SIA Kidistore kaupluste aadressid:
- Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005
- Stabu iela 43, Riia, LV-1011
- Prūšu iela 4, Riia, LV-1057