ruen lveefilt
0.00
Ostukorv on tühi

Privaatsuspoliitika

   

Osaühing BBS Lead, registrikood 40203061033, juriidiline aadress Salnas iela 21-129, Rīga, LV-1021("BabyStore") on pühendunud klientide privaatsuse kaitsmisele.
Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted klientide isikuandmete vastuvõtmise, kasutamise, avaldamise, edastamise ja säilitamise kohta.
Meie tegevus veebilehel toimub kooskõlas Läti Vabariigi seadustega ja Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktidega. Palun leidke mõni minut meie privaatsuspoliitika ülevaatamiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

1. BabyStore töötleb Kliendi isikuandmeid järgmisel õiguslikul alusel:

 • lepingu sõlmimine ja täitmine - Kliendi soovil lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
 • normatiivaktide jõustamine - välistes normatiivaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
 • põhineb Kliendi-andmesubjekti nõusolekul;
 • seadusjärgsed huvid - sõlmitud lepingust või seadusest tulenevate BabyStore'i ja Kliendi kohustuste või BabyStore'i põhikirjaliste huvide realiseerimiseks.

2. BabyStore'i seadusjärgsed huvid on:

 • Teostada äritegevust;
 • Kliendi isikusamasuse kontrollimiseks enne lepingu allkirjastamist;
 • Tagada lepinguliste kohustuste täitmine;
 • Kliendi kauba- ja teenusetellimuste ning kommentaaride (suuliste või kirjalike) salvestamiseks;
 • BabyStore veebilehe tegevuste analüüsimiseks;
 • BabyStore'i kliendikonto haldamiseks;
 • Oma kaupade ja teenuste reklaamimiseks saatke kommertssõnumeid;
 • Saatma teateid taotluse ja ostulepingu käigu kohta;
 • Pettuste kõrvaldamiseks;
 • Ostude, maksete ja tellimuste haldamiseks;
 • Teavitada kogukonda oma tegevusest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

3. BabyStore töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendi tuvastamiseks;
 • Lepingu ettevalmistamine ja sõlmimine;
 • Kaupade kohaletoimetamiseks ning teenuste ettevalmistamiseks ja osutamiseks (lepinguliste kohustuste täitmine);
 • Kaupade reklaamimiseks ja levitamiseks või ärilistel eesmärkidel;
 • Klientide teenindamiseks;
 • Uurida ja menetleda vastuväiteid;
 • maksete haldamiseks;
 • Veebisaidi toimivuse parandamiseks;


Isikuandmete töötlemine

4. BabyStore töötleb Kliendiandmeid tipptehnoloogia abil, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ning olemasolevaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse.

5. Kliendiga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste kvalitatiivseks täitmiseks ja kiireks tagamiseks võib BabyStore volitada oma partnereid teostama teatud kaupade tarneid või teenuste osutamist, nagu kauba kohaletoimetamine, liisinguteenus, kommertsteadete saatmine jne. . Nende kohustuste täitmisel töötlevad BabyStore'i partnerid Kliendi isikuandmeid ja neid peetakse BabyStore'i andmetöötlusoperaatoriteks (töötlejateks), BabyStore'il on õigus edastada partneritele nendeks tegevusteks vajalikke Kliendi isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende toimingute teostamiseks.

6. BabyStore'i partnerid (isikuandmete töötleja staatus) tagavad isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise vastavalt sõlmitud Andmetöötluslepingule ja õigusaktidele ning ei kasuta isikuandmeid muudel eesmärkidel kui Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. BabyStore'i nimel.

7. BabyStore ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • Kui andmeid on vaja lepingu alusel edastada asjaomasele kolmandale isikule (nt kauba kohaletoimetamiseks);
 • Kui Klient on andnud selgesõnalise ja ühemõttelise nõusoleku;
 • Välistes normatiivaktides sätestatud isikutele nende põhjendatud taotlusel välistes normatiivaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • Välismäärustes sätestatud juhtudel BabyStore'i seadusjärgsete huvide kaitsmiseks.

Isikuandmeid säilitatakse:

 • seni, kuni kehtib Kliendiga sõlmitud leping;
 • kuni BabyStore või Klient saab teostada oma õigustatud huve välistes normatiivaktides sätestatud korras;
 • seni, kuni kehtib seadusest tulenev andmete säilitamise kohustus;
 • seni, kuni kehtib Kliendi nõusolek asjakohaste isikuandmete töötlemiseks, kui andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.

Juurdepääs isikuandmetele ja muudele Kliendi õigustele

8. Kliendil on õigus saada oma andmete töötlemisega seotud normatiivaktides sätestatud teavet. Suurem osa Kliendi infost on juba üles pandud www.babystore.ee , rubriiki „Minu andmed“, kus Klient saab kontrollida oma andmete õigsust, neid parandada ning kommertsteadete saamise nõusoleku tagasi võtta.

9. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, nõuda teavet selle kohta, millistel eesmärkidel tema isikuandmeid kasutatakse, samuti nõuda oma isikuandmete edastamist laialdaselt kasutatavas vormingus ise või kolmandad isikud. Kliendiandmete ja õiguste väärkasutamise vältimiseks võib avalduse esitada vaid vormis, mis võimaldab tuvastada päringu esitaja isikut. isikut (avaldus tuleb koostada digitaalselt või esitada isiklikult BabyStore'is). Meil on õigus neile taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
Taotlust andmete töötlemise lõpetamiseks käsitletakse kui taotlust lõpetada püsikliendileping.

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks ja õigus see tühistada

„Klient saab nõusoleku alusel anda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks (nt kommertsteadaannete saamiseks vms) veebilehel www.babystore.ee, telefonil (+372) 56299220

10. Kliendil on igal ajal õigus tagasi võtta nõusolek andmete töötlemiseks samal viisil, nagu see oli antud.

11. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist kliendi nõusoleku kehtivuse ajal.

12. Nõusoleku tagasivõtmine ei tohi katkestada andmete töötlemist muudel õiguslikel alustel, näiteks Kliendiga kontakteerumisel ja kommertspakkumistel.

13. BabyStore võtab Kliendiga ühendust tema poolt näidatud kontaktidel (telefoninumber, e-posti aadress).

14. BabyStore teavitab sõlmitud lepingu alusel teenuslepingust tulenevate kohustuste täitmist (nt kauba tarneaja vastavusse viimine, info ostude ja arvete kohta, liisingutaotluse olek jne).

15. BabyStore teavitab kommertspakkumistest vastavalt normatiivaktidele või Kliendi nõusolekul.

"16. Klient võib nõusoleku alusel anda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks (nt kommertsteadaannete saamiseks vms) veebilehel www.babystore.ee, rubriigis "Minu andmed"", telefoni teel (+ 372) 56299220

17. Kliendi poolt kommertspakkumiste saamiseks antud nõusolek kehtib kuni selle tühistamiseni (ka teenuslepingu lõppemiseni). Klient võib igal ajal keelduda kommertspakkumiste saamisest.

18. BabyStore lõpetab kommertsteadaannete saatmise kohe, kui algab Kliendi päringu töötlemine. Selleks võib kuluda kuni kolm päeva.

Veebilehe külastamine ja küpsiste töötlemine

19. BabyStore'i veebisait kasutab küpsiseid. Küpsiste töötlemise tingimused on saadaval siin.

20. BabyStore'i veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele, millel on oma kasutustingimused ja isikuandmete kaitse, mille eest BabyStore ei vastuta.

Muud tingimused

Nõustume, et olete meie privaatsuspoliitika tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud enne meie veebisaidi kasutamist või püsikliendiks saamiseks avalduse täitmist. Jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitika põhitingimusi, teavitades sellest kõiki püsikliente. Siiski teeme kõik endast oleneva, et tagada privaatsuspoliitika alati ajakohastamine ja teile meie veebisaidil kättesaadavaks tegemine.

Teil on igal ajal õigus pöörduda oma andmete kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on avalik-õiguslik asutus, kelle poole saate pöörduda, kui vajate isikuandmete kaitse alast nõu või abi. Privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimuste ja probleemide lahendamiseks, samuti kommertspakkumiste saamisest keeldumiseks või andmete täielikuks kustutamiseks oma profiilist võtke meiega ühendust e-posti teel. meiliaadress [email protected].